Kroniki Akaszy. Uzdrawianie nieuświadomionych wzorców.

Jedną z technik pracy z Kronikami Akaszy, poza oczywiście odczytem i odpowiadaniem na pytania zadawanych z poziomu duszy, jest uzdrawianie wzorców, które niekorzystnie wpływają na życie zawodowe, finanse, relacje osobiste lub relację z samym sobą.

W Kronikach Akaszy możemy znaleźć odpowiedź, skąd pochodzi ten wzorzec, czy pochodzi on poprzednich wcieleń i jest spowodowany jakimś długiem karmicznym, czy może powstał w okresie dzieciństwa jako przekonanie lub wdruk wprowadzony do naszej podświadomości przez środowisko np. rodziców, dziadków, nauczycieli, rówieśników, który nieświadomie nie pozwala nam na rozwój dostrzeżenie i realizację swoich potencjałów.

Czy może powodem trudności są powiązania duchowe, więzy energetyczne, przyrzeczenia z poprzednich wcieleń, które ciągną się w przestrzeni energetycznej z wcielenia na wcielenie.

Może być też tak, że w obecnym życiu powstały pewne dysfunkcje spowodowane stylem życia lub swoim myśleniem oraz tworzeniem własnych niekorzystnych przekonań, które hamują rozwój i tworzą brak poczucia szczęścia i dyskomfort.

Albo obecna sytuacja- tu i teraz np. utrata pracy, rozwód, śmierć ukochanej osoby wymagają przyjrzenia się im i uzdrowienia.

Jeżeli jesteś gotowy/ gotowa na uwolnienie tego wzorca, wtedy przestrzeni energetycznej Kronik Akaszy pojawi się taka informacja oraz Mistrzowi, Nauczyciele i Umiłowane Istoty wskażą sposób na pracę z tym wzorcem. Czasem otrzymasz jakieś zadanie, które możesz wykonać, czasem jest to modlitwa, czasem wskazówka do kogo należy się udać i z jakiej techniki skorzystać, a czasem ja jako osoba odczytująca te informacje poprzez współpracę z energiami Mistrzów i Nauczycieli Kronik Akaszy oraz ich prowadzenie mogę odprowadzić do Światła w energii Bezwarunkowej Miłości, pojawiające się, ograniczające więzy.

Tutaj opowiem ci moją osobistą historię o tym jak pracowałam z moją córką w przestrzeni Kronik Akaszy i otrzymałyśmy wskazówkę od Mistrzów i Nauczycieli, że pewne ćwiczenie ( było to podczas kursu z Gabriell Orr) powinnyśmy wykonać wspólnie. Gdy weszłam do jej Kronik , wyświetliła mi się za nią cała żeńska linia kobiet z naszego rodu, gdzie każda z nas była połączona grubym sznurem, wychodzącym z okolicy kości ogonowej… obie również poczułyśmy to połączenie w naszych fizycznych ciałach… Ten sznur, który trzymał nas wszystkie… był to lęk o byt…. lęk o przetrwanie…, przekazywany z pokolenia na pokolenie od wielu, wielu pokoleń…. Odprowadziłam ten lęk do Światła…. Nastąpiło uwolnienie…. Obie poczułyśmy to w naszych ciałach…. I nastąpiły zmiany w naszym życiu… w tym Tu i Teraz….

Podczas spotkań w Kronikach Akaszy jestem prowadzona i mam zaufanie do tego prowadzenia, bo taka jest moja intencja…. Wszystko odbywa się w energii Miłości Bezwarunkowej… Jeżeli zechcesz to poczuć…. lub o coś spytać…zapraszam do tej Świętej Przestrzeni.

Viki Emili Elli

Kontakt: www.agape.edulogmed.pl gcmarianna@gamil.com tel. 505 943 321